BPM

ul. Wilsona 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 26 50

pmch@poczta.fm

Dyrekcja i kadra kierownicza

Strukturę organizacyjną Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie tworzą:


Dyrektor Przedszkola – mgr Dorota Stelmach

Zastępca Dyrektora – mgr Sabina Cedro
 
Kadra pedagogiczna:

mgr Bigus Małgorzata

mgr Brzoska Agata

mgr Brzoska Marta

mgr Czerwonka Monika

mgr Figórek Karolina

mgr Gawlas Katarzyna

mgr Grabowska Danuta

mgr Jakubiszyn Monika

mgr Kalarus Patrycja

mgr Koksanowicz Anna

mgr Koniecka Ewa

mgr Kozłowska Ewelina

mgr Krysiak Ewa

mgr Lejman Maria

mgr Malec Aurelia

mgr Myszogląd Ewa

mgr Okońska Małgorzata

mgr Podleśna Magdalena

mgr Podyma Izabella

mgr Skibińska Agata

mgr Stelmach Agnieszka

mgr Worona – Kuras Małgorzata      

mgr Zalewska Judyta 


Pracownicy obsługi

Będzak Maria

Czuchrowska Arleta

Drąg Krystyna

Jakubik Wiesława

Jaros Barbara

Jaworska Ewa

Karkowska Diana

Kuflowska Ewa

Leśniak Czesław

Makać Wioletta

Moćko Barbara

Mróz Mirosława

Nowak Justyna

Padoł Aneta

Prochera Katarzyna

Ryś Aleksandra

Stasiak Helena

Wiszniowski Zbigniew

Włodarczyk Beata

Żelichowska Iwona

Główne kierunki pracy przedszkola to:

 1. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
  i dydaktycznych.
 2. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji  o dziecku i pomocy pedagogicznej.
 3. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 4. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia          na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i tolerancji.
 5. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 6. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 7. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko
  i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.
 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 9. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 10. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Zasady funkcjonowania przedszkola

 • przedszkole dysponuje 246 miejscami w 10 salach
 • do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 od 16.30,
 • wysokość opłaty stałej za korzystanie z przedszkola – 1 zł za godzinę,
 • przedszkole oferuje dzieciom 3 posiłki  dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, 
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł,
Skip to content