BPM

ul. Wilsona 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 26 50

pmch@poczta.fm

Dyrekcja i kadra kierownicza

Strukturę organizacyjną Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie tworzą:


Dyrektor Przedszkola – mgr Dorota Stelmach

Zastępca Dyrektora – mgr Sabina Cedro
 
Kadra pedagogiczna:

mgr Bigus Małgorzata

mgr Brzoska Agata

mgr Brzoska Marta

mgr Czerwonka Monika

mgr Figórek Karolina

mgr Gawlas Katarzyna

mgr Grabowska Danuta

mgr Jakubiszyn Monika

mgr Koksanowicz Anna

mgr Koniecka Ewa

mgr Kozłowska Ewelina

mgr Krysiak Ewa

mgr Lejman Maria

mgr Malec Aurelia

mgr Myszogląd Ewa

mgr Okońska Małgorzata

mgr Podleśna Magdalena

mgr Podyma Izabella

mgr Przysiężna Anna

mgr Skibińska Agata

mgr Syniak Maria

mgr Stelmach Agnieszka

mgr Worona – Kuras Małgorzata      

mgr Zalewska Judyta 


Pracownicy obsługi

Cieśla Ilona

Czuchrowska Arleta

Czuchrowska Bogusława

Daśko Dorota

Drąg Krystyna

Gmurski Mieczysław

Jakubik Wiesława

Jankowska Iwona

Jaros Barbara

Jasińska Magdalena

Jaworska Ewa

Jaz Monika

Jednacz Małgorzata

Juzyszyn Bernadeta

Karkowska Diana

Kierul Natalia

Kuflowska Ewa

Makać Wioletta

Moćko Barbara

Nowak Justyna

Padoł Aneta

Prochera Katarzyna

Sokołowska Elżbieta

Stasiak Helena

Wiszniowski Zbigniew

Włodarczyk Beata

Główne kierunki pracy przedszkola to:

 1. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
  i dydaktycznych.
 2. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji  o dziecku i pomocy pedagogicznej.
 3. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 4. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia          na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i tolerancji.
 5. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 6. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 7. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko
  i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.
 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 9. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 10. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Zasady funkcjonowania przedszkola

 • przedszkole dysponuje 254 miejscami w 11 salach
 • do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 od 16.30,
 • wysokość opłaty stałej za korzystanie z przedszkola – 1 zł za godzinę,
 • przedszkole oferuje dzieciom 3 posiłki  dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, 
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł,
Skip to content