BPM

ul. Wilsona 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 26 50

pmch@poczta.fm

Dyrekcja i kadra kierownicza

Strukturę organizacyjną Bajkowego Przedszkola Miejskiego w
Chojnie tworzą:

Dyrektor Przedszkola – mgr Dorota Stelmach

Zastępca Dyrektora – mgr Sabina Cedro

Kadra pedagogiczna:

mgr Bigus Małgorzata

mgr Brzoska Agata

mgr Brzoska Marta

mgr Czerwonka Monika

mgr Faluta Patrycja

mgr Figórek Karolina

mgr Gawlas Katarzyna

mgr Grabowska Danuta

mgr Jakubiszyn Monika

mgr Koksanowicz Anna

mgr Koniecka Ewa

mgr Kozłowska Ewelina

mgr Krysiak Ewa

mgr Malec Aurelia

mgr Michniewicz Aneta

mgr Mikosz Magdalena

mgr Myszogląd Ewa

mgr Okońska Małgorzata

mgr Podleśna Magdalena

mgr Podyma Izabella

mgr Przysiężna Anna

mgr Skiba Anna

mgr Skibińska Agata

mgr Syniak Maria

mgr Stelmach Agnieszka

mgr Worona – Kuras Małgorzata

 

Pracownicy obsługi

Baczkowska Grażyna

Cieśla Ilona

Czuchrowska Arleta

Czuchrowska Bogusława

Drąg Krystyna

Jakubik Wiesława

Jankowska Iwona

Jaz Monika

Juzyszyn Bernadeta

Karkowska Diana

Kierul Natalia

Łazowik Waldemar

Madera Dorota

Makać Wioletta

Moćko Barbara

Nowak Justyna

Obacz Ewa

Padoł Aneta

Prochera Katarzyna

Stasiak Helena

Włodarczyk Beata

Wypchło Sylwia

 

Główne kierunki pracy przedszkola to:

 1. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
  i dydaktycznych.
 2. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji  o dziecku i pomocy pedagogicznej.
 3. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 4. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i tolerancji.
 5. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by
  przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 6. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania
  dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 7. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i
  pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.
 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 9. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 10. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Zasady funkcjonowania przedszkola

 • przedszkole dysponuje 250 miejscami w 11 salach,
 • do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 od 16.30,
 • wysokość opłaty stałej za korzystanie z przedszkola – 1,3 zł za godzinę,
 • przedszkole oferuje dzieciom 4 posiłki  dziennie – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, 
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł.

Skip to content