BPM

ul. Wilsona 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 26 50

pmch@poczta.fm

Sprawozdania finansowe

„Na postawie § 34 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 ze zm.) sprawozdanie finansowe za 2019r. Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie
znajduje się na stronie internetowej   http://bip.asiis.edu.pl/index.php/przedszkole/

Skip to content